Mustafa Mohammed laserbehandlas

Sebastian Larsson laserbehandling

Laserterapi

MLS terapi – samverkan mellan olika laserljus

MLS Terapi är en ny innovativ behandling då den kombinerar och synkroniserar specifika laserljus, var och en med sin egen karakteristiska terapeutiska effekt. Denna möjlighet till samverkan förstärker därmed alla kända positiva effekter som olika laserljus har vid behandling av olika tillstånd.Vi på Optilaser har nu i 5 år levererat den nya tekniken till många terapeuter och kliniker.

Det är känt att

  • Kontinuerlig Laser med våglängden 808 nm verkar snabbt på inflammation och ödem .Den stimulerar blod och lymfsystemet vilket ger snabbare reabsorption . Däremot har den en sekundär effekt på smärta. Smärtlindring kommer  som följd av att  inflammationen/svullnaden  minskar. Oftast ses smärtlindring inom 24 till 36 timmar men ibland snabbare.
  • Pulsad Laser våglängd 905 nm, å andra sidan, har en snabbare effekt på smärta, eftersom den har förmåga att framkalla analgesi, -verkar på grova myelinated Aa nervfiber-. Den är mindre behandlingseffektiv  vid infammation och ödem då pulserande laserljus har en lägre medeleffekt och genom detta blir behandlingstiderna längre.

 

Samverkan och exakt synkronisering mellan dessa laserljus/ våglängder, via ett patenterat multidiodsystem ger en MLS puls med följande kraftfulla terapeutiska egenskaper:
Snabbare anti-inflammatorisk och anti-ödemisk effekt, kraftfullare smärtstillande effekt.

​MLS terapin är framtagen för att gå vidare där den traditionella laserterapin har en begränsning. För närvarande, är ingen annan laser inom traditionell laserterapi, kapabel att som MLS  framkalla KRAFTFULL ANTI-INFLAMMATORISK, ANTI-ÖDEMISK OCH SMÄRTSTILLANDE EFFEKT, SAMTIDIGT OCH INOM KORT TID.

Läs mer om ASA Campus »

Kliniska värderingar

En studie som blev stöttad av det Italienska departementet för utvärdering och Forskning, (MUIR), utförd vid Universitetet i Turin, koordinerat med en liknande studie utförd vid Anatomiska Institutet vid det Universitetet i Sao Paolo (Brasilien), påvisar att när man synkroniserar våglängder på det sett som sker vid MLS-laserterapi, ökar den post-operativa nerv renegeringen.

De goda resultaten med MLS-terapi är också dokumenterade genom omfattande kliniska studier utfört vid Universitetet i Padua.
Unika resultat har blivit påvisade vid behandling av kronisk lumbago, ett patologiskt tillstånd som är mycket svårt att behandla med vanliga konventionella metoder.
Ett annat område där det är uppnått helt unika resultat, är behandling av whiplash-syndrom. De vetenskapliga resultaten har blivit accepterat för publikation i seriösa medicinska journaler som «Laser in Medical Science» och «Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery».

Studier på MLS terapi »

Fördelar med MLS terapi

  • Kort behandlingstid
  • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid,inklusive nervsmärta
  • Stark anti-inflammatorisk effekt
  • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
  • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår