Kurser

Som en del av investeringen i laserutrustning ingår utbildning.
Utbildning är viktigt för oss på Optilaser då vi vill att våra kunder skall få ut största möjliga effekt av sina laserbehandlingar därför arrangerar vi kurser som har blivit mycket omtycka.