Plats: SÅR WEBBINAR svensk presentation maila till info@optilaser för att se det i efterhand

Ett spännande webbinar om arbetet med sår på en sårenhet i Sverige