Då vi nyligen haft vår kurs kommer nytt datum efter nyår kurs i maj på ReDog Veterinärklinik i Eskilstuna. Vänligen anmäl intresse !

Kursen genomförs teoretiskt och praktisk av Leg. DSS med behörighet inom djurens sjukvård och hälsa godkänd av Jordbruksverket. Kursen kan därav tillgodoräknas vid eventuell ansökan i samband med att kursdeltagaren går på övergångsregler till legitimation, via jordbruksverket.

ReDog Utbildningscenter, www.redog.se
Laserkurs

ReDog AB & Optilaser bjuder in till 2 dagars kurs i ämnet ”Laserbehandling av djur” riktad till veterinärer, djursjukvårdare, sjukgymnaster, fysioterapeuter, laserterapeuter och övriga med intresse för behandlingsformen.

Föreläsare:

Stefan Rosén, VD ReDog AB, Cert. Fysioterapeut Smådjur (RDS), Leg. Djursjukskötare (SLU),
Dipl. Hundmassör (Axelsson´s animal massage school), Rehabilitation programe V.T. Knoxville (USA),
Specialistkompetens rehabilitering hund (RDS), Cert Fysioterapeut Hund (Västerås)

Stefan Rosén kommer denna gång hålla hela kursen förutom första dagens pass om hur laserljuset fungerar biologiskt. Kursen innehåller både teori samt praktisk behandling. Kursens syfte är att ge deltagaren fördjupad kunskap i hur
laser verkar på djuret vid olika behandlingar, men även förklara för kursdeltagaren när, var, hur och varför man kan
välja att ge laserbehandling till djuren vid olika led och muskelproblem. Cases presenteras under dag 2.

Plats: ReDog Veterinärklinik & Hundrehabilitering AB, Folkesta Handel Torestavägen 2, 635 10 Eskilstuna

 

Kostnad: 4 900 sek exkl. moms/deltagare.

Kompendium, skrivmaterial, fika och lunch ingår i kurskostnaden.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 14 dagar innan kursstart. Antalet platser är begränsade och Covid-19 anpassade


ReDog förbehåller sig rätten att ändra datum/ ställa in om antalet deltagare understiger 15 personer.


Anmäl intresse till [email protected]


Vänligen uppge namn, ev. klinik, fakturaadress, telefonnummer, mail samt ev. specialkost på Er anmälan.
Varmt Välkomna!
ReDog AB / Optilaser

Program
- Kl. 9.00 – 9.30 Registrering
- Hur fungerar laser biologiskt?
- Praktisk behandling med laser på klinik
- Ledproblem och laserbehandling
- Ryggproblem och laserbehandling
- Muskelproblem och laserbehandling
- Kl. 16.00 – Avslut/frågor


Program dag 2
Kl. 9.00- 15.00 Praktisk dag
- Cases rehabiliteringspatienten
- Behandling av ledproblem med laser
- Behandling av muskelproblem med laser
- Behandling av ryggproblem med laser
- Behandling av senor/ligament med laser
- Sårbehandling med laser
- Kl. 15.00 – Avslut/frågor

Kursanmälan - Laserkurs på Hund

 

 

Kvalitetssäkra dig och bli Certifierad Laserterapeut!

Certifieringsprov

Certifieringsprovet täcker 5 områden, dosering, säkerhet, biologiska effekter, grundläggande fysik, behandlingsstrategi och utförs hos oss i samband med våra kurser

För att göra provet ska du vara kroppsterapeut, leg. vårdpersonal, massör eller djurvårdspersonal -minimiutbildning är grundläggande anatomisk eller medicinsk utbildning.

När du certifierat dig får du ett diplom och kan visa dina kunder att du är kvalitetssäkrad.
Du får även en marknadsföringsplats på BMLs hemsida så att nya kunder lättare kan hitta dig.

Pris: 1 500kr/ år inkl.moms (1 200 kr exkl moms) OBS! Anmäl detta separat till [email protected]